Nagrade i priznanja u Varaždinskoj županiji u sklopu akcije “Volim Hrvatsku”

Nagrade i priznanja u Varaždinskoj županiji u sklopu akcije “Volim Hrvatsku” Cilj je cijele akcije poticati na očuvanje okoliša i zaštitu prirode. Svake godine za djecu predškolskog uzrasta, polaznike vrtića, dodjeljuju se nagrade za najbolje likovne radove. Dječji vrtić “Dječji svijet” redovito sudjeluje u toj akciji i nagrađivan je na natječajima u Županiji i

Priznanja i nagrade na državnim smotrama

Priznanja i nagrade na državnim smotrama Projekti vrtića kvalificirani za prezentiranje na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u predškolskom odgoju i naobrazbi – područje prava djeteta: 2013. Zagreb, na temu “Naš zajednički rast” 2011. Zagreb, na temu “Naše šetnjice gradom” 2009. Zagreb,

Go to Top