Erasmus+

DEMOCRAC(Z)Y – Ludi za aktivnim sudjelovanjem

Projekt je započeo u rujnu 2020. godine i trajat će dvije godine. Cilj projekta je aktivno uključivanje
djece u kreiranje odgojno-obrazovnog procesa, kao aktivnih dionika i sukreatora vlastitog programa,
a temeljeno na praćenju i poštivanju interesa i potreba djece.

Partneri su vrtići iz Grčke, Italije i Španjolske, te osnovna škola iz Belgije.

COLINC – Suradnjom do inkluzije

Projekt je započeo u rujnu 2019. godine i trajati će 2 godine. Cilj projekta je stvoriti bogato, poticajno i inkluzivno pedagoško okruženje, uzimajući u obzir djecu s posebnim potrebama, kao i svu djecu kojoj je u bilo kojem trenutku potrebna posebna pažnja ili pomoć. Tijekom projekta identificirati će se i razvijati inovativne metode i strategije rada s ciljem razvoja kvalitetnih socijalnih interakcija među djecom, ali i odraslima. Parteri koji sudjeluju u projektu su vrtići iz Grčke, Italije, Portugala i Slovenije.

Gradimo budućnost, Kulturna inteligencija: Osnovna inteligencija 21. stoljeća

Projekt je započeo u studenom 2019. godine i trajati će dvije godine. Cilj projekta je upoznavanje i osmišljavanje metoda i načina rada kojima se razvija međusobno razumijevanje, tolerancija, prihvaćanje, razvoj kritičkog mišljenja te osnovne socio – emocionalne vještine djece, s naglaskom na kulturno bogatstvo europskih zemalja.

Partneri su vrtići iz Bugarske, Italije, Portugala i Sjeverne Makedonije.

Kreiramo, eksperimentiramo i surađujemo – unapređivanje prakse predškolskog odgoja i obrazovanja

Projekt je započeo u rujnu 2017. godine. Cilj projekta bio je unapređivanje odgojno -obrazovnog rada predškolskih ustanova uz razmjenu primjera dobre prakse između parnera projekta. Tijekom projekta razmjenjen je velik broj vrlo različitih aktivnosti, koje su po završetku projekta u okviru Erasmus + programa objavljene kao tiskani metodički priručnik. U projektu su sudjelovali partneri iz Bugarske, Grčke, Hrvatske, Poljske i Portugala.

Certifikat: Creating, experimenting and cooperating – improving practices in Early Childhood Education

S.E.L.F. – Obrazovanje i učenje uz obitelj

Projekt je započeo u rujnu 2014. godine i trajao je dvije godine, a partner našeg vrtića bio je vrtić Eei Zaleo iz Madrida.

Cilj projekta bio je stvoriti vrtić koji će biti odgojno obrazovna zajednica, u kojoj će svaki pojedinac (odgojitelj, stručni djelatnik i roditelj) djelovati i pridonositi razvoju djeteta i lokalnoj zajednici, u skladu sa svojim vještinama, profesionalnim znanjima i hobijima. Roditelji su bili uključeni u redovni program vrtića ili su zajedno s djecom stvarali scensko glazbena djela i predstave. Roditelji su također u sklopu projekta predstavljali aktivnosti našeg vrtića na Sveučilištu u Madridu.

Kako bi lakše informirali zajednicu o našem projektu, ali i omogućili obiteljima iz Hrvatske i Španjolske lakšu komunikaciju, otvorili smo posebnu web stranicu projekta.

Ovdje možete pogledati i brošuru projekta.