eTwinning

Na eTwinning platformi možete pogledati naše ostale projekte.

Zbog uspješnosti, predanosti i marljivosti u radu na eTwinning platformi te sudjelovanju i koordiniranju mnogobrojnih nagrađivanih pojekata na europskoj razini, naš vrtić nosi titulu eTwinning škole.

LEGENDS OF THE WORLD AS THE STORIES OF THE PEOPLE

LEGENDE SVIJETA KAO PRIČE OD LJUDI

Upoznavanje tuđe i naše folklorne kulture jedan je od temeljnih elemenata na kojima djecu možemo odgajati u tolerantne pojedince, a pritom razvijati maštu i kreativnost. Poznavanje i njegovanje vlastite kulture preduvjet je za lakše prihvaćanje tuđih kultura i različitosti. Poštivanje različitosti i njegovanje vlastite kulture način je izgradnje tolerantnog svijeta. Tijekom ovog projekta, partneri iz različitih država su predstavili vlastite lokalne legende i priče koje su preveli na engleski kako bi ih svi razumjeli.

 

EXPLORING THE CURRICULUM THROUGH NATURE PROGRAMS

ISTRAŽIVANJE KURIKULUMA KROZ PROGRAME U PRIRODI

eTwinning projekt „Istraživanje kurikuluma kroz programe u prirodi“ počeo je kao Erasmus+ projekt. Partneri su razvili i integrirali obrazovne programe u prirodi kao bitan dio vrtićkih i školskih kurikuluma. Rezultat Erasmus+ projekta „Vodič za učitelje za aktivnosti na otvorenom“ sadrži postupke i upute za aktivnosti na otvorenom, kao i cjelogodišnji kalendar učenja na otvorenom, dok „Vodič dobrih praksi“ sadrži aktivnosti povezane s prirodom. Partneri su provodili aktivnosti u prirodi i učionici, koristeći edukativne komplete s prirodnim elementima, koje su sami dizajnirali. eTwinning projekt „Istraživanje kurikuluma kroz programe u prirodi“ omogućio je djelatnicima drugih odgojno obrazovnih ustanova da rade zajedno, počevši od spomenutih resursa.

SURADNJOM DO INKLUZIJE

Kroz ovaj projekt pretpostavljamo da svako dijete, u nekom trenutku svog života, može imati poteškoće, bilo koje vrste, koje mogu predstavljati prepreke njegovom razvoju, učenju i uključivanju u odgojno-obrazovni proces. Ali, smatramo i da svi pojedinci imaju potencijal učenja i sudjelovanja. . Kako bi se zajamčili uistinu inkluzivno obrazovanje kroz ovaj projekt smo u svakom vrtiću i školi, a u suradnji s obitelji i zajednicom, razvijali poticajno – materijalno okruženje, upotrebu novih metoda i strategija rada s učenicima s posebnim potrebama kako bi odgovorili na individualne karakteristike svakog djeteta. Kroz ovaj projekt želimo stvoriti bogato, poticajno i inkluzivno pedagoško okruženje, uzimajući u obzir djecu s posebnim potrebama, kao i svu djecu kojoj je u bilo kojem trenutku potrebna posebna pažnja ili pomoć. Tijekom projekta identificirale su se i razvijale inovativne metode i strategije rada s ciljem razvoja kvalitetnih socijalnih interakcija među djecom, ali i odraslima.

COLLABORATIVE SHAPES

Boravak u prirodi ima brojne pozitivne učinke na djecu. Razmišljaju slobodnije i to ih čini kreativnijima. Kada djeca dođu u istinski kontakt s prirodom i bolje je razumiju, razvijaju osjećaj odgovornosti i poštovanja prema prirodi. Promatrajući što čini netko tko je povezan s prirodom, djeci smo pružili novi i drugačiji uvid u promatranje i doživljavanje prirode.

 

GAME TIME

VRIJEME ZA IGRU

Ideja projekta je pružiti djeci adekvatnu podršku u razvoju, zadovoljavanjem njihovih potreba i interesa, a sve putem aktivnosti planiranih i nuđenih kroz igru. Razvoj mišljenja i socijalne interakcije među djecom, a kao podrška kognitivnim, motoričkim, jezičnim i socijalnim razvojnim područjima. Igra je izvrstan način i medij na koji djeca funkcioniraju, razvijaju se i uče. To je djeci najprirodniji način napretka na svim razvojnim područjima.

AN EXPERIENCE OF WIND, THE COLOR OF THE AIR

ISKUSTVO VJETRA, BOJE ZRAKA

Projektom ”An experience of wind, the color of the air” unaprijedili smo kreativno izražavanje  djece, proširili korištenje web 2.0 alata, suradničko stvaranje i ekološko obrazovanje. Djeci su omogućene aktivnosti raznovrsnim materijalima koje su pokretali vjetrom u prirodi, kretanjem zraka pomoću različitih uređaja (ventilator) ili svojim brzim i različitim kretanjima u prirodi. Partneri su dogovarali i ostvarili međunarodnu izložbu likovnih radova djece koja je predstavljena u Varaždinu.

Certifikat: An experience of wind, the color of the air

CHILDREN`S TOWN

DJEČJI GRAD

Dječjim fotografiranjem građevina, elemenata arhitekture i prostora grada započeo je projekt „Dječji grad“. Sljedeća aktivnost djece bila je rekomponiranje fotografija i dječji prijedlozi za promjene u prostoru grada. Kroz dječje aktivnosti uočeno je koliko uređenje grada nije prilagođeno njihovim svakodnevnim potrebama. Tako su npr. djeca predložila da se u gradu dodaju stalci za dječje bicikle, ograde za dječja igrališta uz prometnice i sl. Djeca su također predložila da kuće u gradu budu bojane različitijim i intenzivnijim bojama. Na inicijativu djece realizirana je njihova ideja o sadnji drveta koje zimi zadržava plodove te služi kao hrana pticama.

Certifikat: Children’s town

eTWINNING UNITES US

eTWINNING NAS POVEZUJE

Glavni cilj projekta „eTwinnign unites us“, u kojem su sudjelovali partneri iz Hrvatske, Turske, Srbije, Litve i Španjolske, je suradnja i razmjena fotodokumentacije provedenih aktivnosti koje predstavljaju izvrsne ideje za unapređenje odgojno – obrazovnog rada. Intenzivna suradnja među školama partnera urodila je bogatom izmjenom raznolikih aktivnosti djece iz pojedinih škola, što je bio poticaj svima za unapređenje odgojno – obrazovnog rada. S partnerima projekta održana je i videokonfonferencija, putem koje su djeca predstavljala svoje aktivnosti te međusobno učila.

Certifikat: eTwinning unites us EU

DISCOVERING NEW SPACES

OTKRIVAMO NOVE PROSTORE

Tijekom projekta provodili smo aktivnosti izvan prostora vrtića, a posebno smo upoznali prostore muzeja, knjižnica, sportskih terena te prirodu u širem zavičaju. Partneri su međusobno razmjenjivali aktivnosti djece povezane sa specifičnostima pojedine kulture kao i aktivnosti s izložba multikulturalnih sadržaja, čime se pridonijelo razvoju kulturnog identiteta djeteta i zajednice u kojoj živi te upoznavanju kultura drugih naroda. Uz odgajatelje, u provođenju aktivnosti sudjelovali su roditelji, kustosi muzeja, knjižničari, turistički vodiči, izviđači, planinari i drugi članovi zajednice.

Certifikat: Discovering new spaces

WATER IS THE SOURCE OF LIFE

VODA KAO IZVOR ŽIVOTA

Aktivnosti projekta provedene su kroz dvije razine. U aktivnostima ekoloških sadržaja djeca su upoznala vodu u prirodi i njezino značenje za sveukupni živi svijet biljaka, životinja i ljudi. U prostorima vrtića rađene su aktivnosti istraživanja agregatnih stanja vode, filtriranja vode te istraživanja loma svjetlosti kroz vodu. Djeca su uočila novu pojavu povezanu s vodom – refrakciju, koja je dodatno proširila aktivnosti projekta. Projekt je također obogaćen dječjim aktivnostima izrade animiranog filma na temu kruženja vode u prirodi.

Certifikat: Water is the source of life