Priznanja i nagrade na državnim smotrama

Projekti vrtića kvalificirani za prezentiranje na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u predškolskom odgoju i naobrazbi – područje prava djeteta:

2013. Zagreb, na temu “Naš zajednički rast”

2011. Zagreb, na temu “Naše šetnjice gradom”

2009. Zagreb, na temu “Kulturna baština – usmena predaja»

2006. Zagreb, na temu “Suradnja s roditeljima u programima muzejskih radionica”

2005. Zagreb, na temu “Moj prijatelj»