Nagrade i priznanja

Nagrađeni radovi:

Međunarodne nagrade i priznanja

2020. – 1. mjesto na međunarodnom natječaju Nacrtaj svoj morski organizam, Geopark Viški arhipelag, “Naj rad podmorja”

2020. – Dječja solidarnost i humanost, Europski dom Slavonski Brod, “Šareni vjetar koji nas spaja – Bliskost na daljinu”

2020. – 3. mjesto na međunarodnom likovnom natječaju Zvoki tradicije: Raziskujemo senzoriko, Kamnik, “Vesela tamburica šareno svira”

2019. Dodijeljena titula Europske točke izvrsnosti

2019. – 1. mjesto na međunarodnom likovnom natječaju mreže šumskih vrtića i škola Slovenije, Instituta za šumsku pedagogiju
2017. – 2019. – Oznaka eTwinning škole
2013. – nagrađeni rad na svjetskoj izložbi dječjih likovnih radova u Japanu, Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition, „Tata me nosi pinča lonča“
2010. – 1. nagrada na svjetskom natjecanju u kategoriji crtanja, međunarodna organizacija “Paz y cooperacion“, skupni likovni rad na temu “Planet na kojem bih želio živjeti“
2009. – Priznanje Republike Češke na temu “Svemir” (jedino priznanje dodijeljeno predškolskom uzrastu)

Likovni radovi izabrani na razini Republike Hrvatske za Međunarodnu kartografsku konferenciju:

2007. u Moskvi na temu “Mnogi narodi – jedan svijet”
2001. u Pekingu na temu “Djeca crtaju svijet”
1999. u Ottawi na temu “Karta svijeta”

Nagrade i priznanja u Republici Hrvatskoj

2019. – #BeCROactive nagrada, kategorija „Obrazovna ustanova“, Središnji državni ured za šport
2016. –  1. mjesto, državno natjecanje likovnih radova Hrvatske vatrogasne zajednice
2013 – 1. i 2. mjesto, državno natjecanje likovnih radova Hrvatske vatrogasne zajednice
2010. –  3. mjesto, skupni likovni rad na natječaju Vatrogasne zajednice Varaždinske županije (jedino priznanje za djecu predškolskog uzrasta u konkurenciji sa školama)
2010. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom

2009. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2008. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2007. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2006. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2005. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom

2004. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2003. – 2. mjesto, Najuspješniji likovni rad sa srebrnim znakom

2002. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2001. – 2. mjesto, Najuspješniji likovni rad sa srebrnim znakom

Redovito sudjelovanje na natječaju dječjih likovnih radova Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: “Volim svoju obitelj”

Nagrade i priznanja u Varaždinskoj županiji u sklopu akcije “Volim Hrvatsku”

2010. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2009. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2008. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2007. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2006. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2005. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2004. – 2. mjesto, Priznanje sa srebrnim znakom
2003. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2002. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2001. – 1. mjesto, Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom

Priznanja i nagrade na Državnim smotrama projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u predškolskom odgoju i naobrazbi – područje prava djeteta:

2017.,  „Tko se boji mraka još“
2013., “Naš zajednički rast”
2011., “Naše šetnjice gradom”
2009., “Kulturna baština – usmena predaja“
2006., “Suradnja s roditeljima u programima muzejskih radionica”
2005., “Moj prijatelj“