Državna smotra

Tko se boji mraka još?

Cilj projekta bio je suočavanje, prihvaćanje i izražavanje osjećaja straha na različite kreativne načine, nakon što su djeca pokazala strah u centru svjetla i sjene.

Kroz različite aktivnosti (crtanjem, modeliranjem, druženjem u mraku, čitanjem slikovnica na teme o strahu, igre s povezom na očima, zastrašujućim plesom, zamišljanjem i crtanjem stroja za pretvaranje strašnog u radosno, izrada „robota gutača mraka“ i loptica s bojama koje nas štite od mraka)  usvojene su  vještine kojima se savladava ili smanjuje  strah od mraka te sada djeci nije nelagodno provoditi aktivnosti  u mraku.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Moj prijatelj

Cilj projekta bio je produbljivanje socijalnog znanja i socijalnog razumijevanja kroz prepoznavanje vlastitih osjećaja, uživljavanjem u uloge druge osobe te stvaranjem uvjeta za igru kroz zajedničke aktivnosti i suradnju.

Projekt je proizašao iz želje i potrebe za razvojem više razine socijalne kompetencije kroz zajedničku igru, aktivnosti i razgovor, nakon dolaska dječaka iz udomiteljske obitelji. Dječaku je omogućeno da osvijesti svoj identitet, da stvori pozitivnu sliku o sebi, svojim vrijednostima i sposobnostima. Crtanjem vlastite obitelji djeca su razvijala vlastiti identitet te kroz područje razvojnih prava izmijenila svoja osobna iskustva o životu u različitim tipovima obitelji, s naglaskom da su one sve u svojoj osnovi vrlo slične i jednako vrijedne.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Suradnja s roditeljima u programima muzejskih radionica

Cilj projekta bio je omogućiti zajedničko druženje djece i roditelja kroz sudjelovanje u kulturnim i javnim događanjima te tako promicati kvalitetno iskorišteno slobodno vrijeme. Održane su aktivnosti u dječjem vrtiću gdje su roditelji mogli učiti od djece te muzejska radionica u Galeriji starih i novih majstora, tijekom izložbe „Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada“. Djeca su izložbu posjetila više puta pri čemu su se upoznala s eksponatima, kao i brojnim pričama vezanima uz temu izložbe. Planskim i sustavnim uvođenjem programa za roditelje postignuta je uspješna suradnja kroz uključivanje roditelja u zajednički rad s djecom u prostoru muzeja. Spomenuto dovodi do najviše razine suradničkih odnosa roditelja i dječjeg vrtića.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Naše šetnjice gradom

Cilj projekta bio je povećati svakodnevno kretanje djece, radi razvoja zdravih životnih navika i dužeg boravka na otvorenom u različitim vremenskim uvjetima (kiši, snijegu, hladnoći). Uz šetnje u prirodi, na otvorenom su organizirane brojne igre i aktivnosti. Projekt je započet na inicijativu roditelja koji su predložili da djeca izlaze iz prostora po svim vremenskim uvjetima, kako bi usvojili naviku ponašanja u različitim vremenskim uvjetima i na taj način se pripremili za samostalni odlazak do škole.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Naš zajednički rast

Cilj projekta je upis dvoje djece s posebnim potrebama u redoviti primarni program vrtića, nakon što su privremeno bila uključena u program. Preduvjet upisu bila je priprema djece te procjena uvjeta koji omogućuju inkluziju djece s posebnim potrebama. U projekt su bili uključeni i roditelji redovnih polaznika vrtića. Projekt je završen upisom oba dječaka u redovan program dječjeg vrtića nakon kojeg je vidljiv njihov razvoj u svakodnevnom napretku.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Centar knjižnice u dječjem vrtiću

Cilj projekta bilo je povećati zajedničko provedeno vrijeme djece i roditelja kroz aktivnosti čitanja u prisnoj obiteljskoj atmosferi, što dodatno proširuje partnerske odnose vrtića i roditelja. Projekt je realiziran u Beretincu, mjestu u kojem ne postoji knjižnica, a suradnjom odgojiteljica i roditelja formiran je centar dječje knjižnice u vrtićkom objektu. Početna inicijativa roditelja za razmjenom knjiga za djecu prerasla je u redovito i kontinuirano međusobno posuđivanje.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.