Programi

REDOVITI PROGRAM

Redovni program provodimo za djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Radno vrijeme, prilagođeno je potrebama roditelja te se redovni programi provode u vremenu od 5:30 do 20:30 sati, pet radnih dana u tjednu (ponedjeljak-petak). Redovni program provodimo u pet odgojno-obrazovnih skupina u kojima radi 10 odgojiteljica ranog i predškolskog odgoja. Uz odgojiteljice u vrtiću rade 2 pedagoga te vanjski suradnici logoped, defektolog i psiholog.

PROGRAM PREDŠKOLE

Kao dio redovitog programa provodimo i program predškole namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koji je u skladu sa pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Program provodimo prema jedinstvenom materijalu, izrađenom za potrebe našeg vrtića, od strane pedagoga i dr.sc. društvenih znanosti.

PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

U redovitom programu provodimo i program rada za darovitu djecu prema načelu individualizacije u malim skupinama. Kao metode rada koristimo rad na projektima i aktivnosti raznovrsnim materijalima, za poticanje kreativnog mišljenja djece, pri čemu se u neposredan rad s darovitom djecom uključuju i roditelji. Sadržaji rada s darovitom djecom obuhvaćaju aktivnosti istraživanja, boravak u prirodi i učenje iz neposrednog iskustva u prirodnom okruženju te specifične aktivnosti likovnog izražavanja.

MUZEJSKE RADIONICE

Posebnost rada s darovitom djecom, u okviru redovitog programa su i muzejske radionice. Redovitim posjetima muzejskim prostorima i izložbama djeca usvajaju kulturu ponašanja u muzejskim prostorima uz organiziranje primjerenih i raznovrsnih aktivnosti povezanih s različitim postavama i izložbama. Radionice, koje su posebno osmišljene i provedene za pojedine izložbe, proširuju dječja iskustva, znanja i interese kroz vrlo raznolike metode rada, omogućujući djeci kreativno izražavanje te korištenje materijala na neuobičajen način.

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Prirodnim procesom učenja, situacijskim pristupom učenju engleskog jezika, korištenjem svakodnevnih životnih situacija i poticaja, omogućujemo djeci aktivno učenje stranog jezika u bogatom prostorno-materijalom okruženju. Takvim pristupom razvijamo djetetovu senzibilnost za engleski jezik te potičemo djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, a također doprinosimo razvoju kvocijenta inteligencije te razvoju stvaralačkog i produktivnog mišljenja. Program provodi odgojiteljica s certifikatom o položenom B2 stupnju poznavanja engleskog jezika, svakodnevno, u trajanju od pola sata.

PROGRAM IGRAONICE

Kraći program „Igraonice za poticanje darovitosti djece“ namijenjen je svoj djeci od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za djecu do četvrte godine života program je osmišljen kao program širenja dječjeg interesa, prepoznavanja dječjih sposobnosti, specifičnih interesa djece te sveopćeg intelektualnog potencijala. Cilj programa je prepoznati djetetove specifične sposobnosti i potencijal te razvijati dječju osjetljivost u zapažanju. Individualno kreativno izražavanje te međusobno razumijevanje razvijamo kroz likovni i glazbeni izraz, pokret te govornim, prostorno-logičkim i konstruktorskim izražavanjem. Posebnu pažnju pridajemo socijalnom učenju te razvoju socijalnih i emocionalnih kompetencija svakog djeteta.

Program se provodi 2 puta tjedno, u trajanju od sat i pol.

TEČAJ ABACUS SOROBAN

Utorak i četvrtak, 17:00-17:45

Učenjem računanja na sorobanu (japanskom abacusu) vizualno upoznajemo brojeve te potičemo kreativno mišljenje na djeci lako shvatljiv i zanimljiv način. Kao primarnu funkciju abacusa ne gledamo računanje, već vježbanje moždanih vijuga, koncentracije i razvoj samopouzdanja. Nakon što se savlada računanje na sorobanu, djeca počinju s mentalnom matematikom-anzanom. Program provodi pedagoginja Sanja Dretar u suradnji s Udrugom Abacus Hrvatska i Soroban akademijom.

Program se provodi svakodnevno za polaznike dječjeg vrtića te 2 puta tjedno, utorkom i četvrtkom od 17:00 do 17:45 za vanjske polaznike.

Prijave na link: http://www.abacus-hrvatska.hr/upis

PROGRAM PREMA NAČELIMA ŠUMSKE PEDAGOGIJE

U svijetu u kojem su djeca sve više lišena neposrednog doticaja s prirodom, a priroda je sve više ugrožena, želimo dati najbolje iz prirode djeci, čime će se stvoriti i uvjeti da kasnije ta ista djeca daju svoje najbolje zajednici i prirodi u kojoj žive.

Program kroz spontanu igru u neposrednom doticaju s prirodom omogućuje djeci razvoj u samostalne, zdrave i samopouzdane ljude ispunjene samopoštovanjem. Slobodna igra u prirodi nezamjenljivi je pokretač cjelovitog razvoja te preduvjet sretnog življenja, školskog i akademskog uspjeha. Raznovrsne aktivnosti i neposredna iskustva stečena u prirodi, polazište su za brojne istraživačke i likovne aktivnosti te projekte koje provodimo tijekom redovnog programa u prostorima vrtića.

Dva puta tjedno za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu, provodimo   boravak djece u prirodi prema načelima šumske pedagogije, u suradnji s planinarskim društvom MIV. Jednom mjesečno organiziraju se izleti za djecu i članove obitelji, prema interesu i slobodnom izboru roditelja.

EUROPSKA TOČKA IZVRSNOSTI

Naš vrtić prvi je postao Europska točka izvrsnosti u kontinentalnoj Hrvatskoj za djecu rane i predškolske dobi. To nam je omogućilo suvremeno te unapređeno razvijanje kreativnosti i darovitost u matematičkom i umjetničkom području te područjima iz prirodnih znanosti. Programe darovitosti provodimo u poticajnom pedagoškom okruženju vrtića i u neposrednom prirodnom okruženju. Kao Europska točka izvrsnosti širimo mogućnost ravnopravnog uključivanja i sudjelovanja djece od najranije dobi u programima za darovite, uz podržavanje i razvoj specifične darovitosti pojedinog djeteta. Posebnu pažnju posvećujemo djeci u dobi od 1.-7. godine života koja na neobične načine pristupaju igri i aktivnostima te pronalaze kreativna rješenja u situacijama nastalima tijekom igre. Kontinuiranim usavršavanjem stručnih djelatnika rano prepoznajemo i identificiramo dječje potencijale, koje dokumentiramo i pratimo. Sudjelujemo na brojnim natjecanjima, na kojima često postižemo značajan uspjeh. Aktivnosti vezane uz Europsku točku izvrsnosti provodimo tijekom redovnog boravka djeteta u vrtiću.