Upoznajte Dječji vrtić “Dječji svijet”

Mi smo Dječji vrtić “Dječji svijet” koji Vašem djetetu omogućava razvijanje  svih individualnih potencijala kroz osmišljen cjelodnevni program, igraonice i kraće programe.
U pedagoški osmišljenom okruženju uz stručni rad odgojitelja te pedagoga, psihologa, logopeda i defektologa omogućujemo svakom djetetu aktivnosti i igru prilagođenu njegovim mogućnostima i potrebama.
Kroz raznovrsnu   didaktičku opremu i učenje matematike pomoću montessori materijala, te kreativne aktivnosti i individualne projekte nastojimo djeci stvoriti uvjete za aktivno učenje djelovanjem i promišljanjem.
S ciljem očuvanja posebnosti i individualnosti, podržavamo razvoj svih  inteligencija,  razvijajući socijalne, međuvršnjačke odnose djece kao i socijalne interakcije djece i odraslih.

Dječji vrtić je ustanova u kojoj se kroz pedagoški opremljeno okruženje stimuliraju dječje aktivnosti kroz usklađenost dječjih interesa, njihovog razvoja i novih spoznaja. Pedagoško okruženje  bitno  utječe na kvalitetu ranog učenja i ranih iskustava svakog pojedinog djeteta.