Nagrade i priznanja u Varaždinskoj županiji u sklopu akcije “Volim Hrvatsku”

Cilj je cijele akcije poticati na očuvanje okoliša i zaštitu prirode. Svake godine za djecu predškolskog uzrasta, polaznike vrtića, dodjeljuju se nagrade za najbolje likovne radove.

Dječji vrtić “Dječji svijet” redovito sudjeluje u toj akciji i nagrađivan je na natječajima u Županiji i Republici.
2010. – 2. mjesto – Priznanje sa srebrnim znakom
2009. – 2. mjesto – Priznanje sa srebrnim znakom

2008. – 2. mjesto – Priznanje sa srebrnim znakom

2007. – 2. mjesto – Priznanje sa srebrnim znakom
2006. – 1. mjesto – Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2005. – 1. mjesto – Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2004. – 2. mjesto – Priznanje sa srebrnim znakom
2003. – 1. mjesto – Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2002. – 1. mjesto – Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
2001. – 1. mjesto – Najbolji likovni rad, priznanje sa zlatnim znakom
Likovni rad odabran za ilustraciju suvenira u obliku puzzli