roditelji u vrtiću

Roditelji – aktivni partneri programa

.

Naš vrtić potiče roditelje na aktivno uključivanje u odgojno-obrazovni proces, putem
provođenja i sudjelovanja u aktivnostima s djecom u vrtiću. Takve aktivnosti rezultat su
provedenog ERASMUS+ projekta (S.E.L.F.), u kojem je vrtić sudjelovao tijekom 2014 –
2016. godine. Provođenje projekta omogućilo nam je stvaranje partnerskog odnosa s
roditeljima, koji se prema svojim profesionalnim zvanjima ili hobijima, uključuju u
provođenje aktivnosti s djecom te na taj način značajno pridonose proširivanju interesa,
znanja, novih iskustava i vještina djece.
„Dječji svijet“ s roditeljima provodi raznovrsne oblike partnerstva i suradnje:
radionice za roditelje sa stručnim voditeljem (dva puta godišnje)
zajedničke tematske, prigodne i kreativne igraonice za djecu i roditelje (tijekom godine)
adaptacijske igraonice za djecu s roditeljima (tijekom godine)
priredbe i svečanosti (dva puta godišnje)
zajedničke izlete djece i obitelji jednom mjesečno od listopada do lipnja