CLOT

„CLOT – Common Language of Toys“ „CLOT – Zajednički jezik igračaka“ Projekt CLOT započeo je u rujnu 2013. godine i trajao je dvije godine, a tijekom projekta organizirane su mnoge aktivnosti, radionice te međunarodni sastanci. Cilj projekta bio je razvoj aktivnosti koje stavljaju naglasak na važnost tradicionalnih igračaka i igre u procesu učenja.