Roditelji – aktivni partneri programa

Naš vrtić potiče roditelje na aktivno uključivanje u odgojno-obrazovni proces, putem provođenja i sudjelovanja u aktivnostima s djecom u vrtiću. Takve aktivnosti rezultat su provedenog ERASMUS+ projekta (S.E.L.F.), u kojem je vrtić sudjelovao tijekom 2014 – 2016. godine. Provođenje projekta omogućilo nam je stvaranje partnerskog odnosa s roditeljima, koji se prema svojim profesionalnim zvanjima ili hobijima, uključuju u provođenje aktivnosti s djecom te na taj način značajno pridonose proširivanju interesa, znanja, novih iskustava i vještina djece.

„Dječji svijet“ s roditeljima provodi raznovrsne oblike partnerstva i suradnje:

radionice za roditelje sa stručnim voditeljem (dva puta godišnje)

zajedničke tematske, prigodne i kreativne igraonice za djecu i roditelje (tijekom godine)

adaptacijske igraonice za djecu s roditeljima (tijekom godine)

priredbe i svečanosti (dva puta godišnje)

zajedničke izlete djece i obitelji jednom mjesečno od listopada do lipnja