Suradnja s roditeljima u programima muzejskih radionica

Cilj projekta bio je omogućiti zajedničko druženje djece i roditelja kroz sudjelovanje u kulturnim i javnim događanjima te tako promicati kvalitetno iskorišteno slobodno vrijeme. Održane su aktivnosti u dječjem vrtiću gdje su roditelji mogli učiti od djece te muzejska radionica u Galeriji starih i novih majstora, tijekom izložbe „Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada“. Djeca su izložbu posjetila više puta pri čemu su se upoznala s eksponatima, kao i brojnim pričama vezanima uz temu izložbe. Planskim i sustavnim uvođenjem programa za roditelje postignuta je uspješna suradnja kroz uključivanje roditelja u zajednički rad s djecom u prostoru muzeja. Spomenuto dovodi do najviše razine suradničkih odnosa roditelja i dječjeg vrtića.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.