Naš zajednički rast

Cilj projekta je upis dvoje djece s posebnim potrebama u redoviti primarni program vrtića, nakon što su privremeno bila uključena u program. Preduvjet upisu bila je priprema djece te procjena uvjeta koji omogućuju inkluziju djece s posebnim potrebama. U projekt su bili uključeni i roditelji redovnih polaznika vrtića. Projekt je završen upisom oba dječaka u redovan program dječjeg vrtića nakon kojeg je vidljiv njihov razvoj u svakodnevnom napretku.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.