Moj prijatelj

Cilj projekta bio je produbljivanje socijalnog znanja i socijalnog razumijevanja kroz prepoznavanje vlastitih osjećaja, uživljavanjem u uloge druge osobe te stvaranjem uvjeta za igru kroz zajedničke aktivnosti i suradnju.

Projekt je proizašao iz želje i potrebe za razvojem više razine socijalne kompetencije kroz zajedničku igru, aktivnosti i razgovor, nakon dolaska dječaka iz udomiteljske obitelji. Dječaku je omogućeno da osvijesti svoj identitet, da stvori pozitivnu sliku o sebi, svojim vrijednostima i sposobnostima. Crtanjem vlastite obitelji djeca su razvijala vlastiti identitet te kroz područje razvojnih prava izmijenila svoja osobna iskustva o životu u različitim tipovima obitelji, s naglaskom da su one sve u svojoj osnovi vrlo slične i jednako vrijedne.

Projekt je predstavljen na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.