Matematika u svim okruženjima

Projekt je prihvaćen u našem vrtiću radi mogućnosti suradnje s osnovnim i srednjim školama iz Europe.

Iskustva iz škola pokazuju kako je djeci i mladima često dosadan svijet matematičkih simbola i oblika te ga se žele riješiti čim je prije moguće. Iskustva u radu s najmlađima, pokazuju kako djeca imaju interes te ih interesiraju sve aktivnosti vezane uz matematička mišljenja, jednako kao i bilo koja druga područja.

Cilj ovog projekta je pronaći načine kako prirodni interes djece za sve novo i nepoznato, pa tako i matematiku, zadržati prelaskom djece u učenje matematike organizirano u određenoj kulturnoj sredini. Namjera je uključenih škola spojiti matematiku ne samo sa suvremenim pomagalima i tehnologijom u učenju, već i s raznovrsnim aspektima likovne umjetnosti i ostalim svakodnevnim situacijama u kojima je prisutno područje matematike. Projekt je usmjeren na izgradnju cjelovitog pristupa obrazovanju, kako bi matematika bila jedan od dijelova znanja,te kao takva uočena i korištena u svakodnevnom životu, kako u prirodi, ljudskom radu, tako i svemu što čovjek stvara i upotrebljava.

Izvorno je projekt zamišljen za djecu i mlade između 9 i 19 godina starosti, no Dječji vrtić „Dječji svijet“ pozvan je da sudjeluje u projektu kako bi i djeca predškolske dobi predstavila svoj način viđenja matematike.

Ciljevi:
spajanje matematike s umjetnošću, slikanjem i fotografiranjem, omogućujući djeci zadržavanje integrativnog, cjelovitog pristupa stvarnosti kao i učenju.

Očekivani rezultati:
Krajnji cilj je snimanje dokumentarnog film te izrada knjigu u digitalnom obliku o matematici u životima djece i odraslih.

Certifikat: Maths In Every Frame