Children’s town

Dječji grad

Dječjim fotografiranjem građevina, elemenata arhitekture i prostora grada započeo je projekt „Dječji grad“.
Sljedeća aktivnost djece bila je rekomponiranje fotografija i dječji prijedlozi za promjene u prostoru grada.
Kroz dječje aktivnosti uočeno je koliko uređenje grada nije prilagođeno njihovim svakodnevnim potrebama.
Tako su npr. djeca predložila da se u gradu dodaju stalci za dječje bicikle, ograde za dječja igrališta uz prometnice i sl.
Djeca su također predložila da kuće u gradu budu bojane različitijim i intenzivnijim bojama.
Na inicijativu djece realizirana je njihova ideja o sadnji drveta koje zimi zadržava plodove te služi kao hrana pticama.