Priznanja i nagrade na državnim smotrama

22.10.2016. 16:46

Projekti vrtića kvalificirani za prezentiranje na Državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u predškolskom odgoju i naobrazbi – područje prava djeteta:

2013. Zagreb, na temu “Naš zajednički rast”
2011. Zagreb, na temu “Naše šetnjice gradom”
2009. Zagreb, na temu “Kulturna baština – usmena predaja»
2006. Zagreb, na temu “Suradnja s roditeljima u programima muzejskih radionica”
2005. Zagreb, na temu “Moj prijatelj»