Moj prijatelj

prijatelj

Cilj ovog projekta bio je produbljivanje socijalnog znanja i socijalnog razumijevanja kroz prepoznavanje vlastitih osjećaja, uživljavanjem u uloge druge osobe, stvaranjem uvjeta za igru djece kroz zajedničke aktivnosti i suradnju. U dječji vrtić je krenuo dječak koji je smješten u udomiteljsku obitelj te je jedan od ciljeva projekta bio razviti kod djece višu razinu socijalne kompetencije kroz zajedničku igru, aktivnosti i razgovor. Navedenom djetetu omogućeno je da osvijesti svoj identitet, da stvori pozitivnu sliku o sebi, svojim vrijednostima i sposobnostima. Uz rad na razvoju vlastitog identiteta, na osobni rast i razvoj djeca su poticana kroz crtanje vlastite obitelji, kako bi kroz područje razvojnih prava izmijenila svoja osobna iskustva o životu u različitim tipovima obitelji s naglaskom da su one sve u svojoj osnovi vrlo slične i jednako vrijedne.