Dječji vrtić potiče roditelje na aktivno uključivanje u odgojno-obrazovni proces putem provođenja i sudjelovanja u aktivnostima s djecom u vrtiću. Takve aktivnosti rezultat su provedenog EU projekta, iz programa ERASMUS+, u kojem je vrtić sudjelovao tijekom 2014 - 2016. godine. Provođenje projekta omogućilo nam je stvaranje partnerskog odnosa s roditeljima, koji se prema svojim profesionalnim zvanjima ili hobijima, uključuju u provođenje aktivnosti s djecom, tte na taj način značajno pridonose proširivanju interesa, znanja, novih iskustava i vještina djece.

Dječji vrtić s roditeljima provodi raznovrsne oblike suradnje:
- radionice za roditelje sa stručnim voditeljem (dva puta godišnje)
- zajedničke tematske, prigodne i kreativne igraonice za djecu i roditelje (tijekom godine)
- adaptacijske igraonice za djecu s roditeljima (tijekom godine)
- priredbe i svečanosti (dva puta godišnje)
- zajedničke izlete djece i obitelji jednom mjesečno od listopada do travnja