vrtić varaždin

Varaždin

Radno vrijeme Dječjeg vrtića Dječji svijet u Varaždinu je od 5:30 do 20:30 sati. Moguće je odabrati puni ili kraći program za djecu od navršene 1. godine života. U svim se objektima provode programi za jednu i dvije godine pred polazak u školu – predškola i mala škola.

vrtić beretinec

Beretinec

Radno vrijeme Dječjeg vrtića Dječji svijet u Varaždinu je od 5:15 do 16:00 sati. Moguće je odabrati puni ili kraći program za djecu od navršene 1. godine života. U svim se objektima provode programi za jednu i dvije godine pred polazak u školu – predškola i mala škola.